Hasar Anında

Hasar İhbarınızı En Geç 5 İş Günü İçinde bildirmeniz gerekmektedir.

İhbar anında Sigorta şirketi Acil Yardım Hattını aramanız durumunda sizden istenecek bilgiler:
• Poliçe numarası
• Hasar şekli
• Tahmini hasar miktarı
• Sigortalı telefon veya irtibat kurulacak kişi telefonu
• Oto hasarlarında servis adresi ve telefonu

İhbarınız sonucunda dosyanıza acilen atanacak olan şirket eksperleri en kısa zamanda hasar dosyanızla ilgilenecektir.

Hasar dosyanızı kendiniz takip edecekseniz ihbar sırasında aldığınız hasar dosya numarasını saklayınız. Bu bilgi tüm sorgu ve görüşmelerde gerekli olacaktır.

Sigorta şirketleri hasar yardım hatları:

Allianz Sigorta: 0850 399 99 99

Ak Sigorta: 444 27 27

Güneş Sigorta: ‎0850 222 1957

Ethica Sigorta: 0850 888 09 09

HDI Sigorta: 444 8 434

Mapfre Sigorta: 0850 755 0 755

Ray Sigorta: 444 4 729

Sompo Japan Sigorta: 0850 250 81 81

1. Hasar anında sigortalının yapması gerekenleri ve kaza tespit tutanağının doldurulması konusunda ilk desteği sağlamak

2. Kaza anında sigortalının tutanak tutma konusunda sıkıntı yaşaması gibi durumlarda olay yerine giderek destek verme

3. Sigortalının olay yerinden aracını çekici ile servise çektirme

4. Sigortalının talebi doğrultusunda kaza yerine ikame araç yönlendirme

5. Sigortalının kaza sonrası aracını adresinden aldırarak servise yönlendirme ve sigortalının adresine ikame araç yönlendirme

6. Sigortalı hasar sonrası ofisimize geldiğinde aracını kendisinden teslim alma ve hemen kendisine araç verme

7. Konut poliçesi çerçevesinde sigortalının kapıda kalması gibi durumlarda çilingir yönlendirme

8. Konut poliçesi çerçevesinde sigortalının oluşan hasarı ile ilgili hasar dosyası açarak eksperin yönlendirilmesi

9. Sigortalılarımızın kaza sonrası verilen ikame aracının onarımdan önce süresinin dolması durumunda kendi bünyemizden ikame araç takviyesi yapma

10. Kaza sonrası sigortalılarımızın ambulans veya hava ambulansı ile naklinin sağlanması

11. Sigortalılarımızın anlaşmasız serviste aracının onarımını yaptırması durumunda tamirhanenin hasar ödemesini sigortalılarımızın yerine tarafımızca ödeme yapmak

12. Haklı trafik kazasında aile bireylerine ödenecek tazminatların takibini yapma

13. Konutta oluşan cam hasarına ilişkin assistance firmanın yönlendirilmesi ve hemen cam değişikliğini eksper beklemeden değiştirme

14. Araçlarda oluşan cam hasarının sigortalının adresinde değiştirilmesi

15. Sigortalının aracında oluşan hasarın onarıma alındıktan sonra takibini sağlamak ve sigortalıyı bilgilendirmek

16. Sigortalı araçta oluşan hasar boyutuna göre pert olma durumunda sigortalının araç bedelini araştırma piyasa değerini çıkartma ve sigorta şirketi ile pert rakamını netleştirme

17. 7/24 sigortalının hasar ile ilgili destek alabilmesi için karşılarında muhattap bulması

18. Seyahat esnasında kaza ve arıza oluşması durumunda sigortalının seyahatinin tamamlanması veya konaklama hizmeti verilmesi

19. Lastik hasarında sigortalı tarafından stepne lastiğini değiştirememesi gibi durumda yol yardım yönlendirerek lastik değişiminin sağlanması yada aracın en yakın lastikçiye çekilmesinin sağlanması

20. Bilgimiz dışında açılan hasar dosyaları için sigortalılara arayarak bilgilendirme ve ikame araç ihtiyaçlarını gidermek

KAZA BRANŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER

A-KASKO SİGORTASI HASARLARI

Çarpma -Çarpılma Hasarları

• Trafik kazası tespit tutanağı, zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
• Alkol raporu
• Ruhsat fotokopisi
• Ehliyet fotokopisi
• D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
• Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları
• Vergi kimlik numarası
Aracınızın tamirinin şirketimizin anlaşmalı servis ve tamirhanelerinde yapılmasını tercih ettiğiniz takdirde şirketimiz denetimi altındaki bu servislere hiçbir ödeme yapmadan zararınızı giderebileceksiniz.

Araç Çalınması Hasarları

Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda

• Karakol müracaat tutanağı (tasdikli örneği)
• Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
• Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği)
• Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
• Maliyeden borcu yoktur yazısı(tasdikli örneği)
• Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği)
• Poliçe ve makbuz asılları
• Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek) • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
• Vergi kimlik numarası
• Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

Radyo – Teyp Çalınması Hasarları

Radyo Teyp çalınması halinde, poliçenizdeki radyo teyp için verilmiş sigorta teminatı sona ereceği için yeniden radyo teyp monte etmeniz halinde poliçenize ek teminat eklenmesi için acenteniz ile irtibat kurunuz

• Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı • Ruhsat fotokopisi
• D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
• Vergi kimlik numarası

B-TRAFİK SİGORTASI (ZORUNLU MALİ SORUMLULUK) HASARLARI

• Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği)
• Alkol raporu(tasdikli örneği)
• Ruhsat fotokopisi, Ehliyet(talep eden kişinin)
• Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları(Talep eden kişinin)
• Poliçede plaka belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
• Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası
• Mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC Kimlik No)

C-ÖLÜM VEYA YARALANMA HASARLAR

• Poliçede plaka belirtilmemiş ise, sigortalı aracın ruhsatname örneği
• Trafik kazası tespit tutanağı(Tasdikli örnek)
• Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası (Ölümlerde vergi numarası varislerin vergi numarasıdır)

Ölümlerde

• Ölü muayene tespit tutanağı
• Veraset ilamı(Tasdikli örnek)
• Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği
• Ölenin gelir durumunu gösterir belge

Yaralanmalarda

• Tedavi gideri ile ilgili fatura ve makbuz asılları
• İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura, ilaç fiyat kupürleri

Maluliyet için

• Maluliyeti gösterir heyet raporu
• Malulün maluliyetten önceki ve sonraki kazanç durumunu gösterir belge
• Sigortalı tazminatı mahkeme kararı ile ödemiş ise, mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı, sigortalı aracı kullanan kişinin ehliyetname örneği, ruhsatname örneği, icra emri, ödeme belgesi ve poliçesi

D- CAM KIRILMASI SİGORTASI HASARLARI

• Zabıt veya beyan
• Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
• Hasarla ilgili fotoğraflar (eksper gelmiyor ise )
• Vergi kimlik numarası

E- FERDİ KAZA HASARLARI

• Kaza Zaptı
• Veraset ilamı
• Ölüm raporu Maluliyet Halinde
• Kaza Zaptı
• Tam teşekküllü hastaneden alınacak işgücü kayıp oranını gösterir heyet raporu
• Hastane fatura ve makbuzları