All Risk Sigortası

All Risk Sigortası

İnşaat Sigortaları, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin inşaat sahasında bulunduğu sırada, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

Teminat Kapsamı 
Yangın, Yıldırım, İnfilak
Sel-Seylap
Toprak çökmesi ve kayması
Kar ağırlığı
Çığ, Fırtına, Kasırga
Deprem
Uçak ve uçaktan parça düşmesi, Araç çarpması
Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

Ek Teminatlar
Aşağıdaki risklerin talep edilmesi halinde ek prim ödenerek teminat altına alınabilir.
» Geçici Şantiye Tesisleri (CPE)
» İnşaat Makineleri (CPM)
» Deprem
» Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
» Bakım Devresi Klozu
» Üçüncü Şahıs Sorumluluk
» Çapraz Sorumluluk
» Enkaz Kaldırma Masrafları
» Yurtiçi Taşımalar
» Mevcut Tesisler
» Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları
» Kusurlu Dizayn